Business Academy Aarhus

Business Academy Aarhus – praktické štúdium v Dánsku

21.11.2020 (sobota) | 15:00 - 16:00

Business Academy Aarhus

Nebojíš sa vyhrnúť si rukávy a aplikovať teoretické poznatky v praxi? To je dobré, pretože Business Academy Aarhus ponúka veľmi praktické študijné programy.

Business Academy Aarhus je jednou z najväčších a najkvalitnejších akadémií aplikovaných vied v Dánsku, ktorá ponúka programy pre medzinárodných študentov.

Medzi najpopulárnejšie študijné programy patria:

• Business and Entrepreneurship
• IT and Technology
• Web, Media and Communication
• Chemical and Biotechnology

Hlavný cieľ akadémie je čo najlepšie pripraviť študentov na ich budúce povolanie. Študenti získajú kvalitné medzinárodné vzdelanie, s vedomosťami, ktoré sú schopní hneď využiť v praxi.

Samozrejme netreba zabúdať na bezplatné školné pre študentov z členských krajín EU. 🙂

 

AP degree programy:

 • Automotive Technology
 • Chemical and Biotechnical Science
 • Enviromental Management
 • IT Technology
 • Marketing Management
 • Multimedia Design and Communication

Top-up programy:

 • Agricultural and Environmental Management
 • Chemical and Biotechnical,  Food or Process Technology
 • Innovation and entrepreneurship
 • International Sales and Marketing Management
 • Product Development and Integrative Technology
 • Software Development
 • Web Development

Bakalárske programy:

 • Financial Management and Services

Business Academy Aarhus – praktické štúdium v Dánsku

21.11.2020 (sobota) | 15:00 - 16:00

dohodni si s cambridge study

konzultáciu zadarmo

  fotogaléria

  nazrite priamo do školy

  Menu