NHL Stenden University of Applied Sciences

Študuj na medzinárodnej holandskej NHL Stenden University

20.11.2020 (piatok) | 16:00 - 17:00

NHL Stenden University of Applied Sciences

NHL Stenden je medzinárodná univerzita aplikovaných vied, s kampusmi na niekoľkých kontinentoch, ktorá ponúka praktické vzdelanie a mnoho medzinárodných príležitostí.

Na univerzite študenti zažijú dynamickú, mladistvú a medzinárodnú atmosféru, kde záleží na každom názore študenta a kde sa vzájomne rešpektujú hodnoty každého jednotlivca.

Univerzita si zakladá na svojom vzdelávacom systéme Design Based Education, čo znamená, že študenti dostávajú projekty, ktoré riešia problémy v reálnom svete. Týmto spôsobom výuky sa nápady premieňajú na praktické riešenia a je to najlepší spôsob, ako sa pripraviť na budúce zamestnanie.

Študenti sú podporovaní aby strávili časť ich štúdia na jednom z medzinárodných kampusov univerzity, napr. v Thajsku, a tak získali množstvo medzinárodných a kultúrnych skúseností.

Bakalárske študijné odbory:

 • International Hospitality Management
 • Tourism Management
 • Leisure Management
 • Media and Entertainment Management
 • International Teacher Education for Primary Schools
 • Information Technology
 • International Applied Business Administration
 • International Business & Languages
 • International Business and Management Studies
 • International Logistics Management
 • Marketing

Magisterské študijné odbory:

 • International Leisure and Tourism Studies
 • International Hospitality and Service Management

Študuj na medzinárodnej holandskej NHL Stenden University

20.11.2020 (piatok) | 16:00 - 17:00

dohodni si s cambridge study

konzultáciu zadarmo

  fotogaléria

  nazrite priamo do školy

  Menu