St. Andrew's College

Získaj štipendium pre štúdium na strednej škole v Cambridge

4.11.2021 (štvrtok) | 18:00 - 19:00

St. Andrew's College

Súkromná stredná škola St Andrew’s College Cambridge dáva skvelú možnosť  britským aj zahraničným študentom študovať v centre Cambridge už viac ako 40 rokov. Škola kladie dôraz na individuálny prístup s menším počtom študentov v triede (priemer 4 až 6 študentov) a odbornosť učiteľov, čomu zodpovedajú aj vynikajúce výsledky úspešných študentov.

Škola ponúka  širokú škálu kurzov vrátane kurzov pre Pre-A level, A-Level, GCSE alebo University Foundation.  Počas celého kurzu majú študenti osobného lektora, ktorý im pomáha dosiahnuť vyššie ciele, výsledky a tiež nájsť potenciálnu univerzitu pre pokračovanie štúdia. Usilovný a snaživý študent má tiež možnosť získať prospechové štipendium, vďaka čomu si dokáže znížiť cenu školného približne o 20 až 75%.

Pre-A Level

Program pripravuje medzinárodných študentov na študijný program A Level a je určený najmä pre tých, ktorí nemajú znalosť angličtiny a nepoznajú britský študijný systém výučby. Program trvá zvyčajne 1 rok. Študenti majú 3 povinné predmety – English, English for Academic Purposes a Maths. Ďalšie predmety ako Art, Business & Economics alebo Science sú voliteľné. Po skončení programu môžu študenti plynule nadviazať na program A Level.

A Level

Ideálna voľba pre študentov, ktorí majú približnú predstavu o tom, čo by chceli študovať ďalej na univerzite. Program pozostáva z 3 alebo 4 predmetov študovaných počas 2 rokov a je podmienkou pre prijatie na univerzitu do Británie alebo inde vo svete.

GCSE

Program je ekvivalentom ukončenia povinnej školskej dochádzky a je určený pre študentov, ktorí chcú študovať na strednej škole v Anglicku, ale sú veľmi mladí alebo nemajú požadovanú úroveň angličtiny. Všetci študenti študujú 9 predmetov v malých skupinách – English Language, English Literature, Maths, Chemistry, Art, Biology, Physics, Second Language or Business Studies.

University Foundation

Tento študijný program je ekvivalentom programu A level. Program je určený pre starších študentov 16,5+, ktorí sa plánujú uchádzať na univerzite v UK. Program trvá zvyčajne 1 rok.

Získaj štipendium pre štúdium na strednej škole v Cambridge

4.11.2021 (štvrtok) | 18:00 - 19:00

dohodni si priamo so školou

15 min online konzultáciu

fotogaléria

nazrite priamo do školy

Menu