VYSTAVOVATEĽOV AJ PROGRAM ONLINE PREZENTÁCIÍ ZVEREJNÍME ČOSKORO. ZATIAĽ SA MÔŽEŠ BEZPLATNE ZAREGISTROVAŤ DO NEWSLETTRA A VŠETKY INFORMÁCIE O VEĽTRHU SA DOZVIEŠ VČAS.