Fontys University of Applied Sciences

Pozri si najväčšiu ponuku programov na univerzite v Holandsku

4.11.2021 (štvrtok) | 14:00 - 15:00

Fontys University of Applied Sciences

Fontys University of Applied Sciences tvorí so svojimi 40.000 študentmi 2. najväčšiu univerzitu v Holandsku. Viac než 3.500 z celkového počtu tvoria zahraniční študenti, ktorí prichádzajú za vzdelaním z viac než 100 rôznych zemí sveta.

Fontys je názov prevzatý latinčiny, ktorý v preklade znamená “zdroj” a kladie si za ciel evokovať neustále vzdelávanie, rozvoj, inováciu a inšpiráciu. To všetko, a ešte viac je heslom tejto univerzity. Jednotlivé obory sú vyučované v 3 rôznych kampusoch – Eindhovene, Tiburgu a Venlo. Univerzita sa pýši osobitým prístupom k jednotlivým študentom a praktickým zameraním výučby, ktoré napomáha lepšiemu zapojeniu sa do pracovného procesu.

Vzdelávanie na Fontys University je vysoko individuálne a dáva študentovi možnosť vytvoriť si vlastný študijný plán na základe vlastných predstáv a priorít. Univerzita ponúka veľmi prakticky zamerané štúdium a učí študentov ako aplikovať teóriu do praxe. Praktické skúsenosti môžu študenti nadobudnúť aj prostredníctvom odbornej stáže vo firme.

Bakalárske študijné odbory:

 • Medical Imaging and Radiation Therapy
 • Physiotherapy
 • Finance & Control – International Finance & Control
 • International Business
 • Marketing Management
 • Marketing Management – Digital Business Concepts
 • Trend Research & Concept – Creation in Lifestyle
 • International Communication Management
 • Automotive Engineering
 • Electrical & Electronic Engineering
 • Industrial Design Engineering
 • Industrial Engineering & Management
 • Mechanical Engineering
 • Mechatronics
 • Circus and Performance Art
 • Dance Academy
 • Music and Performing Arts
 • Information and Communication Technology
 • Information Technology – Software Engineering
 • Information Technology – Business Informatics
 • Logistics Engineering
 • Logistics Management
 • Logistics Management – International Fresh Business Management

Magisterské študijné odbory:

 • Master Digital Technology Engineering
 • Master of Music
 • Master of Science in Business and Management
 • Master of Science in Finance
 • Master of Science International Logistics and Supply Chain Management
 • Master of Science International Procurement and Supply Chain Management
 • Master of Science Operation and Supply Chain Management
 • Master of Performing Public Space
 • ukončené stredoškolské štúdium – maturita z gymnázia, obchodnej akadémie alebo strednej odbornej školy
 • výkaz študijných výsledkov minimálne za posledné 3 roky štúdia
 • maturita z angličtiny na úrovni B2 alebo C1 na gymnáziu alebo certifikát z angličtiny na úrovni B2 (napr. IELTS, TOEFL,CAE/CPE)
 • Motivačný list
 • Štruktúrovaný životopis
 • školné na rok 2022/23 je vo výške € 2209/rok
 • školné si môžeš zaplatiť naraz, rozdeliť na splátky alebo si môžeš vziať výhodnú študentskú pôžičku
 • pokiaľ budeš pracovať aspoň 56 hodín mesačne, dostaneš od holandskej vlády nenávratný grant, v maximálnej výške € 419 za mesiac
 • priemerné nájomné sa pohybuje okolo € 350 mesačne
 • životné náklady sú medzi € 300 – 400 mesačne
 • škola neposkytuje vlastné rezidenčné ubytovanie ale dokáže študentom poskytnúť podporu a pomoc pri hľadaní ubytovania na prvý semester alebo akademický rok, taktiež dokáže zaručiť bývanie  v spolupráci s rôznymi ubytovacími agentúrami a prenajímateľmi iba obmedzenému počtu študentov
 • študenti môžu individuálne osloviť miestnu ubytovaciu organizáciu
 • výber z rôznych typov ubytovania
 • izby od 450 Eur za mesiac

Pozri si najväčšiu ponuku programov na univerzite v Holandsku

4.11.2021 (štvrtok) | 14:00 - 15:00

dohodni si priamo s univerzitou

15 min online konzultáciu

fotogaléria

nazrite priamo do školy