Program veľtrhu

22 OKT 2023

VYSTAVOVATEĽOV AJ PROGRAM PREZENTÁCIÍ ZVEREJNÍME ČOSKORO. ZATIAĽ SA MÔŽEŠ BEZPLATNE ZAREGISTROVAŤ DO NEWSLETTRA A VŠETKY INFORMÁCIE O VEĽTRHU SA DOZVIEŠ VČAS.