The University of Southern Denmark

Študuj na TOP dánskej univerzite – University of Southern Denmark (SDU)

4.11.2021 (štvrtok) | 17:00 - 18:00

University of Southern Denmark

Študenti SDU sa vzdelávajú v triedach s malým počtom študentov kde vládne profesionálna a priateľská atmosféra medzi študentami a profesoromi. Študenti pracujú v malých skupinkách a riešia projekty, ktoré sa týkajú dánskych firiem a týmto zvyšujú  svoje šance zamestnať sa po škole v Dánsku.

Ako študentovi technickej fakulty na SDU ti škola garantuje prvé zamestnanie po skončení bakalárskeho alebo magisterského štúdia. Univerzita taktiež garantuje študentom ubytovanie, ak si podajú prihlášku najneskôr do konca apríla.

Štúdium na univerzite je pre študentov z členských krajín EU bezplatné. Profesori sa tešia na každého nového študenta, ktorého môžu privítať na univerzite. 🙂

 

 

Bakalárske odbory:

 • Electronics (Bachelor of Engineering)
 • Electronics (Bachelor of Science in Engineering)
 • Mechatronics (Bachelor of Engineering)
 • Mechatronics (Bachelor of Science in Engineering)
 • Mechanical Engineering (Bachelor of Engineering)
 • Mechanical Engineering (Bachelor of Science in Engineering)
 • Engineering, Innovation and Business (Bachelor of Science in Engineering)

Magisterské odbory:

 • Mechatronics (Master of Science in Engineering)
 • Electronics (Master of Science in Engineering)
 • Engineering, Innovation and Business (Master of Science in Engineering)
 • Robots Systems (Master of Science in Engineering)
 • Software (Master of Science in Engineering)

Podmienky pre prijatie na bakalárske štúdium:

 • úroveň angličtiny C1 potvrdená medzinárodným certifikátom
 • odvyučovaný minimálny počet hodín vo vybraných predmetoch podľa učebných osnov za posledné 3 roky štúdia na strednej škole
 • zaslaný výpis známok za posledné 3 roky štúdia na strednej škole
 • zaslaný motivačný list a referencia v angličtine od učiteľa
 • zvládnutý online uniTEST
 • úspešne zvládnutý pohovor so zástupcom školy cez skype alebo osobne
 • výborné študijné výsledky počas štúdia na strednej škole aj na maturite

Podmienky pre prijatie na magisterské štúdium:

 • syllabus z predošlého bakalárskeho štúdia
 • zaslaný výpis známok za posledné 3 roky štúdia na strednej škole spolu s bakalárskym diplomom
 • zaslaný motivačný list
 • úroveň angličtiny C1 potvrdená medzinárodným certifikátom
 • pre obyvateľov členských krajín EU je školné v Dánsku zadarmo
 • ak si nájdeš študentskú brigádu, budeš zarábať od 14€ na hodinu a budeš schopný financovať všetky tvoje náklady na život
 • pokiaľ budeš pracovať aspoň 12 hodín týždenne, máš nárok na štipendium, ktoré je vyplácané vo výške 750€ mesačne
 • náklady na ubytovanie dosahujú v priemere €300 mesačne, náklady na dopravu sú zhruba 40-€60 a za stravu mesačne zaplatíš okolo €200-€300
 • univerzita ponúka internátne ubytovanie bez stravy
 •  na výber sú 1 a 2-lôžkové izby
 • univerzita garantuje prioritné ubytovanie pre nových študentov, ktoré je kapacitne obmedzené

Študuj na TOP dánskej univerzite – University of Southern Denmark (SDU)

4.11.2021 (štvrtok) | 17:00 - 18:00

dohodni si priamo s univerzitou

15 min online konzultáciu

fotogaléria

nazrite priamo do školy